Don Rosa-listan kommer att flytta då Yahoo kommer att lägga ned Geocities.


Ny plats för sidan är http://benne.thewiegerts.com/rosa.html